Events Internship

Stáž v oblasti events managementu

Místo stáže: Praha (na místě)

Přímá podřízenost: Communications Officer  

Lhůta pro podání přihlášek: 31/01/2023

Prague Civil Society Centre podporuje a posiluje občanskou společnost a nezávislá média ve východní Evropě a střední Asii. Jako organizace přidělující granty a zaměřující se na budování kapacit máme za úkol zajistit, aby se aktivistům a novinářům, z nichž mnozí pracují v zemích s nevyšší mírou represe v tomto regionu, dostalo podpory, kterou potřebují.

Hledáme energického a kreativního studenta/ku či čerstvého absolventa/ku s hlubokým zájmem o region východní Evropy a střední Asie, který má výborný přehled o studentském životě v Praze i mimo ni. Vhodný kandidát bude mít zkušenosti s organizováním a propagací akcí a bude připraven využívat své schopnosti k tomu, aby pomohl zvýšit lokální dosah našeho centra v České republice.

Jedná se o placenou stáž na částečný úvazek (10-15 hodin týdně) v Praze v délce 3 měsíců. Po skončení stáže existuje možnost získat nabídku trvalého zaměstnání.

Na této pozici budete:

• úzce spolupracovat s Communications Officer na plánování, organizaci a propagaci akcí pořádaných v Praze pro různé cílové skupiny působící v tomto regionu v oblasti témat, kterými se zabýváme.

• čistit, třídit a rozšiřovat databázi kontaktů na naše cílové skupiny z oblasti českých médií, nevládních organizací, expertních skupin, akademické obce, politiky, diaspor a dalších komunit.

• předkládat vlastní nápady na akce, komunikovat se zástupci výše uvedených cílových skupin a navrhovat akce na jejich žádost.

• překládat do češtiny klíčové části naší webové stránky, připravovat příspěvky na sociální sítě, pozvánky, informační bulletiny a další krátké texty v češtině.

Vaše znalosti a dovednosti:

• Čeština na úrovni rodilého mluvčího s výbornou schopností vyjadřovat se písemně a se smyslem pro přesnost.  Schopnost konverzace v angličtině výhodou, není ale podmínkou.

• Ukončené nebo právě probíhající bakalářské studium v oboru mezinárodních vztahů, slavistiky, teritoriálních studií nebo v jiném relevantním oboru.

• Zkušenosti s navrhováním, organizací a propagací akcí, které přitahují pozornost širokého publika a poskytují smysluplný obsah.

• Dobré zapojení do studentských a fakultních sítí, kontakty v dalších cílových skupinách výhodou.

• Touha poznávat nové lidi, navazovat kontakty a propojovat druhé.

Postup pro podání přihlášky:

Zájemci by měli vyplnit formulář s požadovanými informacemi o uchazeči, včetně životopisu a motivačního dopisu. Všechny dokumenty musí být ve formátu PDF. Kontaktováni budou pouze uchazeči zařazení na užší seznam. V případě dalších dotazů nás kontaktujte na e-mailové adrese jobs@praguecivilsociety.org.

*Na informace uvedené v přihláškách se vztahují právní předpisy EU o ochraně osobních údajů a důvěrnosti informací.

Don’t miss a beat.
Follow us on Facebook, Telegram and Instagram for the latest updates, calls for applications and  opportunities.